MENU
Jesteś tutaj: LAUREACI KONKURSU / MAPA LIDERÓW TURYSTYKI

LAUREACI KONKURSU

Laureaci Konkursu zostaną wyróżnieni na Mapie Liderów Turystyki z podaniem ich nazwy, adresu i numeru certyfikatu

Np. L (od lider) 01 Park Rozrywki Wzorowi Miasto ... 

L02 Hotel Spokojny miejscowość XXX 

L03 Muzeum Społeczne w gminie...itp.

W każdym z Regionów  na naniesionych zostanie conajwyżej 3 Laureatów w różnych kategoriach. Czyli nie może być w jednym województwie dwóch najlepszych Hoteli, dwóch najlepszych Muzeów, dwóch Aquaparków czy Ogrodów Botanicznych itp. 

Następnie każdy z laureatów zostanie przedstawiony w formie krótkiego, dwuminutowego filmu , który znajdował się bedzie w poszczególnych zakładkach np. Hotele, Parki Rozrywki, Ogrody Zoologiczne, Samorządy.  Na tej stronie będą natomiast zdjęcia z adersem stron www.

Lista Laureatów Konkursu "LiderzyTurystyki"

L01 parkrozrywkiwzorowi.eu

L02 hotelspokojny.pl

L03 muzeumspoleczne.org

L04 aqaparkprzyslosci.pl

L05 plazaimolowmiejscowodci.eu

L06 zoowmiesciex.pl

L07 biuropodróży.pl

L08 planetariumekstra.pl

L09 ogrodbotanicznylo.pl